210 - 24 44 275

Φαράσια Χονδρικής & Λιανικής

Φαράσια Χονδρικής & Λιανικής

Ένα από τα πιο χρήσιμα οικιακά εργαλεία καθαριότητας το φαράσι, είτε χειρός είτε ορθοστατικό, είναι σίγουρα απαραίτητο για το σωστό καθαρισμό. Υψηλής αντοχής για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.


Φαράσια, Είδη, Καθαρισμού