210 - 24 44 275

Σφουγγάρια – Σύρματα

Σφουγγάρια – Σύρματα


Σφουγγάρια και σύρματα κουζίνας αντοχής, για να αφαιρέσετε με αποτελεσματικότητα όλα τα λίπη και τα υπολείμματα. Ειδικά σφουγγάρια για τους χώρους υγιεινής, για τις ευαίσθητες επιφάνειες που δε χαράσσουν και απομακρύνουν τα άλατα 

Σφουγγάρια, Σύρματα, Είδη, Καθαρισμού